Mã đơn hàng: 03622 Thông tin
Tên khách hàng Phương
Ngày gửi 17-04-2019
Loại hàng hóa kem
Tình trạng Đã nhập kho
Địa chỉ nhận Trung Quốc
Nội dung hành trình

Singa hai